KBO-Diessen heet u van harte welkom op haar site

Via deze web-site willen we u actief op de hoogte houden van de ontwikkelingen bij KBO-Diessen.
Wat is er te vinden op onze website?
Bovenaan op de eerste regel vindt u de menuknoppen.
Klik erop en u ziet welke onderdelen daar te vinden zijn.

KBO- Diessen:
Sjef van Roovert
kbo-diessen@hotmail.com

Beste KBO -leden en andere geïnteresseerden,

De KBO is met ruim 650 leden een van de grootste vereniging van Diessen-Haghorst-Baarschot.

Naast ontspanning en activiteiten, waarvan u hiernaast alle informatie vindt, richten wij ons ook op voorlichting en educatie. Al deze zaken vinden voornamelijk plaats in de Eenhoorn en Hercules.  

Dankzij zeer veel vrijwilligers kunnen wij al deze activiteiten doen. Zonder de inzet van deze mensen konden wij dit allemaal niet doen.

In onze snel veranderende maatschappij is het goed dat er een organisatie is die, met inschakeling van koepelorganisaties en andere deskundigen, haar leden wil helpen en adviseren in het maken van noodzakelijke keuzes bij maatschappelijke veranderingen. Ons uitgangspunt is deze website te voorzien van de meest actuele informatie. Bezoek daarom regelmatig deze site en stel u op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen.

Voorzitter  Sjef van Roovert

Veel plezier op onze website en we zien u graag in de toekomst terug. 

Namens de afdeling KBO-Diessen is de webmaster:    Jac Linnemans    kbo-diessen@hotmail.com            013-5041497