Inwoners van Diessen-Haghorst-Baarschot van 50 jaar en ouder kunnen lid worden van SENIOREN NETWERK Diessen-Haghorst-Baarschot. Onze vereniging heeft ongeveer 700 leden. U krijgt 11 x per jaar het magazine “ONS” van KBO-Brabant en gelijktijdig onze lokale nieuwsbrief. Hierin plaatsen wij de actuele 2-maandelijkse agenda, geven soms een korte terugblik van de activiteiten die hebben plaatsgevonden en kijken vooruit naar wat wordt georganiseerd. De contributie van het lidmaatschap bedraagt € 25,00 per persoon per jaar (peildatum 01-03-2023) Aanvraag lidmaatschap. U kunt een lidmaatschap van SENIOREN NETWERK Diessen-Haghorst-Baarschot aanvragen door: het inschrijfformulier nieuwe leden in te vullen. Het aanmeldformulier uitprinten en ingevuld inleveren bij óf opsturen naar de Ledenadministratie p/a Lage Haghorst 23 5089 NC Haghorst. Of contact opnemen met de ledenadministrateur, mevr. W. Paulissen, telefoon 013-5041695 of mailen naar hja.paulissen@caiway.nl.