Inwoners van Haghorst, Baarschot of Diessen  van 50 jaar en ouder kunnen lid worden van KBO-diessen; onze vereniging heeft ongeveer 700 leden. U krijgt 11 x per jaar het magazine “ONS” van KBO-Brabant en gelijktijdig onze lokale nieuwsbrief. Hierin geven wij een korte terugblik op de activiteiten die hebben plaatsgevonden, kijken vooruit wat wordt georganiseerd en geven “serviceinformatie”; zoals bijvoorbeeld de diverse terugkerende (wekelijkse of maandelijkse) activiteiten. De contributie voor het lidmaatschap bedraagt € 22,50 per persoon per jaar (peildatum 01.01.2019) Aanvraag lidmaatschap. U kunt een lidmaatschap van KBO-Diessen aanvragen door: het inschrijfformulier nieuwe leden in te vullen. ​ het aanmeldformulier af te drukken en ingevuld in te leveren bij of op te sturen naar de ledenadministratie p/a Lage Haghorst 23 5089 NC Haghorst, contact op te nemen met de ledenadministrateur, mevr. W. Paulissen, telefoon 013-5041695 of mailen naar hja.paulissen@caiway.nl of contact op te nemen met een van de leden van het bestuur.