Dit is KBO Diessen

Op deze pagina kunt u zien waarmee KBO-Diessen zich allemaal mee bezig houdt.
Dat zijn 2 onderdelen:
1       belangenbehartiging voor onze leden;
2      activiteiten aanbieden aan onze leden.
Deze 2 onderdelen kunnen wij aanbieden dankzij de vele vrijwilligers die we hebben.

Via onderstaande link kunt u dit allemaal lezen in ons jaarboekje.

jaarboekje 2020