Redenen op lid te worden van KBO-Diessen

De KBO is een belangenbehartiger voor senioren vanaf 50 jaar en voor minder validen.

KBO-Brabant behartigt de belangen van haar doelgroep naar provinciale staten en de landelijke politiek.  Als u nog geen deel uit maakt van de 700 leden tellende KBO-Diessen dan vindt u bijgaand 10 goede redenen om dat alsnog te doen.

  1. De KBO is met ruim 300.000 leden de grootste bond van senioren in Nederland
  2. De KBO wordt gehoord bij alle politieke partijen
  3. De KBO vecht voor uw gezondheidszorg, uw pensioen, uw veiligheid
  4. De KBO heeft invloed op landelijk, provinciaal, en plaatselijk niveau
  5. De KBO zorgt voor adviezen, informatie, en ontspanning
  6. De KBO heeft oog voor levensvragen en zingeving
  7. De KBO is solidair met senioren die het minder goed hebben
  8. De KBO geeft de leden het ledenblad, “ONS” gratis, en heeft leuke voordeeltjes met de ledenpas
  9. De KBO Diessen is een vereniging die aan de bijna  700 leden veel te bieden heeft
  10. De KBO vraagt een bescheiden contributie van € 22,50 per persoon per jaar

Bent u al wel lid promoot dan bij familie, vrienden of kennissen het lidmaatschap van de KBO.

 

Elders op deze site vindt u onze wekelijkse en jaarlijkse activiteiten.

 

U bent van harte welkom bij de grote belangenbehartigersvereniging van Diessen.